Ladugårdar

Alltid intressant med uthus och ladugårdar Det fanns en ladugård hos mormor – förstås. Sex kor en häst – Sessan – bodde där när jag bodde i huset. Där var alltid så fint. Vitkalkade väggar många stora fönster.

ladugård_57
Tidiga vårar var det ett arbete som jag fick vara med om. Då skulle sättpotatisen delas i mindre bitar. Nu förstår jag inte varför – så gör jag aldrig själv nuförtiden. Men kanske hade man inte utsäde så att det räckte… rosenpotatis
Roligast var att dela rosenpotatisarna. Ingen var den andra lik – men alla hade vacker rosa mönster inuti.  Annars var det mest mandelpotatis som odlades och King Edward

Senare har jag fått veta att åskan slog ner och ladugården finns inte kvar längre.

När jag senare flyttade till Sörmland fick jag se fantastika ladugårdar – främst vid godsen och de stora gårdarna. De flesta  ritade av landsbruksarkitekturens stilbildare – Charles Emil Löfvenskiöld.  Han kunde göra uthus som var som slott – i mina norrländska fattigögon…
ladugård_2
Färinge ladugård i Mölnbo byggd i början av 1890-talet Dessa bilder hämtade ur boken ”Lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiölg 1810 – 1888 av Catharina Svala . Fantasktisk bok – han gjorde ritningar t o m för svinhus, hönshus, dass, klockstaplar
mm smått o gott… Men också boningshus – från små torp till herrgårdar.
ladugård_3