Margit Elisabet

Mamma_1
Min mamma och moster Ann-Mari var påfallande vackra. När jag
kom till världen var mina föräldrar inte gifta och gjorde först efter
några år senare. Detta trots att man inte skulle vara gift med barn
hemma i byn. Om uttrycket ”Fuck you” hade varit känt så skulle
mamma sagt det till sina kritiker. Hon gick alltid sin egen väg –
det kan jag beundra nu – men när jag var liten var det en stor sorg.

Mamma_Axel_1
Tillsammans med morfar Axel. Han dog kort efter att denna bild
togs, bara drygt 60 år gammal..